top of page

specialisten in bedrijfsmaatschappelijk werk

De menselijke zaak

Over ons

Ervaren, wendbaar en ondernemend

 

De menselijke zaak brengt beweging. Beweging in bedrijf, in teams en in persoonlijke omstandigheden.
We werken in heel Nederland met ervaren en bevlogen Bedrijfsmaatschappelijk werkers en Vertrouwenspersonen die zowel werkgever als werknemer adviseren en begeleiden.

Een frisse wind, een nieuwe kijk. Waar nodig blazen we samen met u het stof van vastgeroeste patronen en zoeken we samen met u naar nieuwe wegen. 
Met begrip, aandacht en humor versterken we de regie en veerkracht van de medewerkers die naar ons worden verwezen. 
Laagdrempelig, betrouwbaar en toegankelijk.
Snel inzetbaar, kortdurend, oplossingsgericht.

Sinds onze start in 2007 hebben we vele bedrijven en organisaties bediend, waarbij de focus de afgelopen jaren op zorg, onderwijs en overheid is komen te liggen. Maar ook o.a. MKB, post, chemie, bouw en infra behoren tot ons klanten-bestand. We werken met een enthousiast team van bedrijfsmaatschappelijk werkers, specialistisch bedrijfsmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, coaches en conflictbemiddelaars, ondersteund door ons secretariaat. We houden van korte lijnen en duidelijke afspraken. Zo blijven de contacten persoonlijk en de kosten overzichtelijk.

Zebra Crossing

Aanbod

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als werkgever streeft u naar goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een medewerker die goed in zijn vel zit is creatief, bevlogen, een betere collega en presteert meer. BMW kan daar een tactische en strategische rol in spelen, op individueel niveau en op bedrijfsniveau. 


De BMW-er benadert individuele problematiek (bijvoorbeeld mantelzorgtaken, financiële problematiek, scheiding, rouw enz.) altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen kan langdurige uitval voorkomen en de reïntegratie versnellen. Door De menselijke zaak in te zetten kan op korte termijn een plan van aanpak worden gemaakt en wordt escalatie van de situatie voorkomen. We adviseren zowel werkgever als werknemer en verwijzen door als dat nodig is. Er is altijd een BMW-er die past bij uw organisatie of vraag. 

Specialistisch bedrijfsmaatschappelijk werk: Preventief Mantelzorg Advies

De menselijke zaak heeft in 2016 in samenwerking met Schreuder Arbo een aanbod ontwikkeld om werkende mantelzorgers actief te ondersteunen en ontzorgen, met duurzame inzetbaarheid als doel. Het door ons ontwikkelde Preventief Mantelzorg Advies (PMA) wordt uitgevoerd door een speciaal daarvoor samengesteld en opgeleid team. Sindsdien hebben we vele PMA trajecten mogen doen en hebben we gemerkt dat dit de werkkracht van mantelzorgers aanzienlijk verbeterd. Het PMA werkt!

Specialistisch bedrijfsmaatschappelijk werk: Chronisch Ziek & Werk

De menselijke zaak heeft specialistisch aanbod ontwikkeld m.b.t. chronisch ziek & werk/kanker & werk.
Dit aanbod is gericht op zelfmanagement, regie en het duurzaam (blijven) inzetten van medewerkers met een chronische aandoening of beperking. Doordat -met een realistische kijk op de mogelijkheden- de zelfmanagement vaardigheden en psychologische flexibiliteit worden vergroot ontstaat er een gezonder evenwicht waarin duurzame keuzes kunnen worden gemaakt. We werken in dit specialisme met een multidisciplinair team waaronder een gespecialiseerd bedrijfsmaatschappelijk werker, lifestylecoach en fysiotherapeut.

Conflictbemiddeling

Waar mensen samenwerken of samenleven, ontstaan spanningen en conflicten.

We worden assertiever, er is meer ruimte voor een eigen stijl en verschillen, er wordt meer verwacht op de werkvloer, werkzaamheden en organisaties veranderen soms heel snel. 

In deze dynamische omgeving zijn conflicten onvermijdelijk. De menselijke zaak ondersteunt bij verstoorde arbeidsverhoudingen, we zoeken de dialoog met alle partijen en structureren de communicatie. 

Coaching & Training

We bieden op maat gemaakte coaching en trainingen aan rond onderwerpen die leven in bedrijven en organisaties. Voorbeelden daarvan zijn: effectieve communicatie, feedback, psychosociale arbeidsbelasting, duurzame inzetbaarheid, pesten, werk & mantelzorg, zelfmanagement enz. 
Er is van alles mogelijk, vraag ons gerust naar de mogelijkheden. Wij doen u dan een passend aanbod.

Opvang bij reorganisatie & ontslag

In de afgelopen 16 jaar hebben we vele reorganisaties begeleid, in alle vormen. Inkrimping, sluiting van afdelingen, sluiting van vestigingen, grootschalige aanzeggingen.
Wij hebben voor al deze scenario's draaiboeken ontwikkeld. Ervaren en goed voorbereid begeleiden we uw bedrijf of organisatie in de transitie en verzorgen we de opvang en de nazorg.
Neem gerust contact met ons op als u ons in wil zetten of meer wil weten.

Vertrouwenspersoon

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Covid-19 ondersteuning en nazorg

Toen de Corona crisis in het voorjaar van 2020 uitbrak hebben we meteen besloten dat we voor onze klanten graag ons steentje bij willen dragen in die crisis. We hebben kosteloos een 12 weeks programma gemaakt waarmee thuis aan veerkracht kan worden gewerkt en wat kan helpen bij de stress die heel veel mensen ervaren. We hebben een gratis inbelspreekuur opgezet waar medewerkers zich kunnen melden als er behoefte is aan een luisterend oor of ondersteuning.
Vanuit onze expertise Chronisch Ziek & Werk begeleiden we medewerkers die herstellen en re-integreren nadat ze corona hebben gehad. Dit doen we in samenwerking met bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, life-style coaches en de revalidatie.

busy office

Visie en werkwijze

Visie

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door (werkgerelateerde) psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. (bron: www.rijksoverheid.nl)

De bedrijfsmaatschappelijk werker adviseert pro-actief en praktisch aan alle betrokkenen.

Hij richt zich op het versterken van de eigen kracht en regie van medewerkers en leidinggevenden, en is gesprekspartner bij het ontwikkelen en implementeren van (verzuim)beleid.

Op kostenniveau kan dus veel bespaard worden door BMW tijdig in te schakelen.

Werkwijze
 

Bedrijfsmaatschappelijk werk is in alle gevallen maatwerk. Geen bedrijf is hetzelfde, geen medewerker is hetzelfde. De BMW-er van De menselijke zaak is in staat om vraag-gerichte dienstverlening vorm te geven. 

Als het nodig is verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening; we hebben door de jaren heen een schat aan betrouwbare contacten opgebouwd om mee samen te werken en naar door te verwijzen.

Na aanmelding nemen we binnen 24 uur contact op om de intake te plannen, we hebben geen wachtlijst. 

Over het algemeen gaan we uit van een 5-gesprekkenmodel: een intakegesprek, 3 vervolggesprekken en een eindgesprek. Wij sturen u een offerte of een opdrachtbevestiging met een overzicht van de kosten, zodat helder is wat uw investeringen zijn. 

Legal Research and Writing

Privacy-beleid

De menselijke zaak hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy-beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als u naar aanleiding van ons privacy-beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op,

Belinda Schutte is onze privacy functionaris. Zij is te bereiken via:

privacy@demenselijkezaak.nl

038-8500549 (u kunt hier een terugbel-verzoek achterlaten)

GEEF ME WERK DAT BIJ ME PAST EN IK HOEF NOOIT MEER TE WERKEN

-CONFUCIUS-CONTACT

Wilt u ons inzetten of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Wij beantwoorden uw vragen graag!

De menselijke zaak

KvK 56805969 

Zwartewaterallee 48
8031 DX Zwolle

Telefoon: 038 8500549

bottom of page